KAZA GELİYORUM DEMEZ

İş sağlığı ve güvenliği; işin yapılması sırasında iş yerindeki fiziki çevre şartlardan sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile ilgilenen bir iş koludur. İş yerinin gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların çalışanların , işçilerin ziyaretçilerin, müşterilerin ve işyerindeki herhangi bir kişinin sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörleri ve koşulları inceleyen bir iş koludur.Günümüzde çalışırken başımıza neler geleceğini bilemiyoruz.Özellikle medya da yazılı ve görsel basında iş kazalarından birçok haber duymakta ve okumakdayız.İş verenlerin çalışanlarının yaşamış olduğu kazalardan dolayı iş kaybı yaşaması söz konusudur. Bu durumda hem iş kaybına neden olmaktadır.Aynı zaman da çalışmış olduğu sektorude etkılemektedır.Örnek vermek gerekirse aynı sektörde iş yapan farklı bir firma iş güvenlik önlemlerini aldığı için zaman kaybını engellediği işte verim artmaktadır.İş güvenliği demek aynı zaman da çalışan memnuniyeti sağlamakdadır. Çalışanın kişinin iş yerinde huzuru ve mutluluğu önemlidir.


Kanuna dayanarak; İşçileri iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumaya yönelik önlemleri almak ve onları bu konuda bilgilendirmek, İş Sağlığı ve Güvenliğinin temelini oluşturmaktadır. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Beşinci Bölüm’ü (m.77-89) İş Sağlığı ve Güvenliği’ne ayrılmıştır. Bu bölümde; iş sağlığı ve güvenliği konusunda işçilerin ve işverenlerin yükümlülükleri, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine aykırı bir durumun tespiti halinde işyerinin kapatılması veya işin durdurulması, iş sağlığı ve güvenliğinin işyeri seviyesinde örgütlenmesi (iş sağlığı ve güvenliği kurulu, işyeri sağlık birimleri ve işyeri hekimi, iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar, sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi), çalışma hayatında kadın ve çocuk işçilerin korunmasına yönelik hükümler düzenlenmektedir.

Başa dön
0549 618 18 14