İŞ YERİ HEKİMİ

Close-up Of Doctor Injecting Injection On Patient’s Arm

İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan hekimlere, İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişleri, iş sağlığı bilim uzmanı hekimler, iş sağlığı bilim doktoru ile Bakanlık ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl fiilen çalışmış hekimlerden Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olanlara,iş ve meslek hastalıkları ya da yan dal uzmanlık ile eğitim süresince 150 saat teorik ve uygulamalı eğitim yeterliliğinde ise,Bakanlıkça onaylanmış işyeri hekimliği belgesi veya eşdeğer belgeye sahip olan hekimlerden sınava katılarak başarılı olanlara “İşyeri Hekimi” denir.

Başa dön
0549 618 18 14