ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ’NİN (OSGB) GÖREV VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB), iş sağlığı ve güvenliği konularında hizmet veren özel kuruluşlardır ve işyerlerindeki sağlık ve güvenlik risklerinin azaltılmasına yardımcı olurlar. OSGB’lerin görevleri ve sorumlulukları şunlardır:

  1. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesi: OSGB’ler, iş yerlerindeki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyerek, işverenlere önleyici tedbirler alınması konusunda danışmanlık hizmeti verirler. Bu kapsamda risk analizi, işyeri hekimliği, iş güvenliği ve eğitim hizmetleri gibi iş sağlığı ve güvenliği konularında hizmetler sunarlar.
  2. İşyeri Hekimliği Hizmetleri: OSGB’ler, işyerlerinde çalışanların sağlık durumlarını takip ederek, sağlık taramaları ve muayeneler yaparlar. İşyeri hekimleri, işyerindeki sağlık risklerini belirleyerek, işverenlere önerilerde bulunur ve çalışanların sağlık durumlarını takip ederler.
  3. İş Güvenliği Hizmetleri: OSGB’ler, işyerlerindeki güvenlik risklerini tespit ederek, işverenlere önleyici tedbirler alınması konusunda danışmanlık hizmeti verirler. İş güvenliği uzmanları, işyerindeki güvenlik ekipmanları, yangın önleme ve söndürme sistemleri, acil durum planları gibi konularda çalışanları bilgilendirirler.
  4. Eğitim Hizmetleri: OSGB’ler, iş yerlerinde çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitirler. Bu eğitimler, işyerindeki risklerin azaltılması, sağlık ve güvenlik kurallarının doğru şekilde uygulanması gibi konularda olabilir.
  5. Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi: OSGB’ler, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olurlar. Bu kapsamda, iş sağlığı ve güvenliği yasalarına uygun olarak risk analizi yaparlar, işyeri hekimliği ve iş güvenliği hizmetleri sunarlar.
  6. İş Kazalarının Araştırılması: OSGB’ler, iş kazalarının nedenlerini araştırarak, işyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini belirlemeye yardımcı olurlar. Bu kapsamda, iş kazalarının önlenmesi için alınacak önlemler konusunda işverenlere önerilerde bulunurlar.

Sonuç olarak, OSGB’ler iş sağlığı ve güvenliği konusunda işyerlerine danışmanın yanı sıra, işyerlerindeki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyerek, alınacak önlemler konusunda da öneriler sunarlar. İşverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmakla birlikte, çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasını amaçlarlar. OSGB’ler, işyerlerinde çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için işverenlere önemli bir destek sağlamaktadır.

Başa dön
0549 618 18 14