İSG KATİP ONAYI

HİZMET ALAN İŞYERLERİNİN İSG-KATİP İŞLEMLERİ Hizmet alan işyerleri modülü, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm işyerlerinin İSG hizmetlerini bildirmeleri için tasarlanmıştır. Modül üzerinde işyerleri ve İSG profesyonellerinin karşılıklı olarak yaptığı tüm sözleşmeler görüntülenebilmektedir.

Modül aracılığı ile sözleşmeler onaylanıp, iptal edilebilmektedir. Hizmet alan işyerleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yürütecekleri iş ve işlemlerini gerçekleştirmek için SGK veri tabanında kayıtlı e-bildirge kullanıcılarının kimlik bilgileri ve e-devlet şifresi ile İSG-KATİP sistemine girerek sözleşmelerini yapabilmektedir. Hizmet Alan İşyerleri İçin Sisteme Giriş Aşamaları: http://isgkatip.csgb.gov.tr veya https://www.turkiye.gov.tr/csgb-isg-katip adreslerinden giriş yapılır. Resim 57’ de yer alan giriş ekranı geldikten sonra kırmızı kutucuk içerisinde yer alan “İSG-KATİP Giriş” butonuna ( ) basılması gerekmektedir. Resim 57. Hizmet alan işyerleri için giriş ekranı “İSG-KATİP giriş” ( ) butonuna basıldıktan sonra Resim 58’ de doğrulama ekranında yer alan doğrulama metotlarından (e-Devlet Şifresi, Mobil İmza, Elektronik İmza, T.C. Kimlik Kartı) herhangi biri seçilerek sisteme giriş işlemi tamamlanır. Resim 58. Türkiye Cumhuriyeti vatandaş kimlik doğrulama sistemi Kullanıcı ilgili kimlik doğrulama işlemleri tamamlandıktan sonra İSG-KATİP giriş ekranına yönlendirilmektedir. Resim 59. Giriş butonu Resim 59’da yer alan İSG-KATİP ekranındaki giriş butonuna basılarak kurum seçiniz ekranına ulaşılmaktadır. Resim 60. Kurum seçiniz ekranı Kurum seçiniz ekranında bir veya birden fazla giriş yetkisi bulunabilmektedir. Kullanıcıya özel tanımlanmış bir sertifika veya farklı bir yetki bulunması durumunda burada ilgili yetki türleri listelenmektedir. İşlem yapılmak istenilen yetki türünü seçerek giriş yapılması gerekmektedir. Hizmet alan işyerleri kullanıcıları, Resim 60’da yer alan “Hizmet alan işyerleri e-bildirge kullanıcısı” yazan yetki türünü seçerek girişlerini gerçekleştirirler. Giriş işlemi tamamlandıktan sonra hizmet alan işyerinin (HAİ) eBildirge kullanıcısının karşısına yetki rolüne göre tasarlanmış olan ekran ara yüzü gelmektedir. Resim 61. HAİ için ana ekran görüntüsü Resim 61‘deki ekran HAİ için hazırlanmıştır. Kurum altbilgileri ( ) butonuna tıklandığında işyerinin SGK kayıtlarında yer alan bilgiler ekrana getirilmektedir. Bu raporda yer alan verilerde değişiklik İSG-KATİP üzerinden yapılamamaktadır. SGK’ da yapılan değişiklikler web servisler aracılığı ile 1 gün içerisinde İSG-KATİP veri tabanına aktarılmaktadır. Resim 62. Kurum alt birim detay raporu Kullanıcı bilgileri ( ) butonuna tıklandığında sistem kullanıcısına ait bilgiler gelmektedir. Resim 63’de yer alan bilgiler KPS – MERNİS veri tabanlarında yer alan bilgileri içermektedir. Sistem kullanıcısı sadece kendisine ait telefon ve e-posta bilgilerini güncellemeye yetkilidir. Diğer bilgilerin güncellenebilmesi için MERNİS ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Resim 63: Personel bilgileri Hizmet Alan İşyerleri İçin Görevlendirme – Sözleşme Aşamaları HAİ, İSG Profesyonellerini iki şekilde bünyelerinde görevlendirebilmektedir. İşyerleri; SGK primlerini ödemek şartıyla bireysel olarak bir İSG profesyoneli ile anlaşarak veya OSGB’ ler üzerinden hizmet alımı yolunu seçerek yükümlü oldukları İSG hizmetlerini gerçekleştirebilmektedir. Yapılacak görevlendirmeler ve sözleşmeler İSG-KATİP üzerinden aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmektedir. Hizmet Alan İşyerleri İle Bireysel Sözleşmeler Resim 64 ‘de yer alan menüdeki (ağaç yapısının) hizmet alan işyerleri modülü seçilerek gelen ekrandan görevlendirme – sözleşme ( ) sekmesine girilmesi gerekmektedir. Resim 64. Görevlendirme – sözleşme ekranı Görevlendirme – sözleşme ekranı üzerinde, yapılan tüm sözleşmeler görüntülenmektedir. Yeni bir uzman görevlendirilmesi işlemi için araç çubuğunda bulunan yeni ( ) butonuna basılarak Resim 65‘ de de gelen ekran üzerinde görüleceği gibi ilgili alanlar doldurulması gerekmektedir. Resim 65. Görevlendirme – sözleşme kayıt ekranı “Sözleşme türü” ve “personel kategori adı” seçimi tamamlandıktan sonra “T.C. kimlik no” sekmesinin sonunda yer alan mercek ( ) işaretine basılarak görevlendirilmek istenen İSG profesyoneline ait T.C. kimlik numarası girişi yapılır. Girilen T.C. kimlik numarası İSG-KATİP sistemine kayıtlı bir T.C. kimlik numarası ise İSG profesyonelinin adı soyadı sistemde görüntülenebilecektir. Sistemde kayıtlı bir T.C. kimlik numarası değil ise herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Resim 66: Görevlendirme – sözleşme kayıt – 1 Resim 66‘da kırmızı ile belirtilmiş “max. aylık çalışma saati ve max. aylık fazla mesai saati” görevlendirilecek İSG profesyonelinin kalan sürelerini göstermektedir. (180 saat ve 37 saat). İSG profesyonelleri sözleşmeler yapılırken, en fazla burada belirtilen süreler doğrultusunda görevlendirilebilirler. Resim 67‘daki örnekte mavi ile belirtilmiş “zorunlu en az toplam çalışma saati” görevlendirme yapılan işyerinin İSG profesyonelini görevlendirmesi gereken en az süreyi göstermektedir. (1 saat). Bu süreler İSG mevzuatında yer alan çalışan sayıları ve çalışma süreleri dikkate alınarak sistem tarafından otomatik olarak hesaplanmaktadır. Resim 67: Çalışma sürelerinin tespiti Girilen bilgilerde kontrol edildikten sonra “kayıt butonuna” ( ) basılarak görevlendirme işlemi tamamlanabilmektedir. Sözleşmenin geçerli olabilmesi için sözleşme yapılan İSG profesyonelinin İSG-KATİP’ e giriş yaparak görevlendirme ve sözleşmeler bölümünde bulunan sözleşmesini onaylaması gerekmektedir. İşyeri onaylanmamış sözleşme ile İSG hizmeti alsa dahi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ nda yer alan yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılmayacaktır. Hizmet Alan İşyerleri İle OSGB Arasındaki Sözleşme HAİ ile OSGB’ ler arasında sözleşme yapılabilmesi için hizmet alımı yapacak olan işyerinin SGK sicil numarasını sözleşme yapacağı OSGB’ ye bildirmesi gerekmektedir. HAİ’ nin sözleşme girişinin OSGB’ ler için dışa görevlendirme bölümünde anlatılan şekilde OSGB’ ler tarafından yapılması gerekmektedir. OSGB’ ler gerekli işlemleri tamamladıktan sonra HAİ e-bildirge kullanıcısının İSG-KATİP ’e giriş yaparak sözleşmesini onaylaması yeterli olmaktadır. Bu sözleşme örneği Resim 68 ‘de “hizmet veren kurum” başlığı altında görüntülenebilmektedir. Bu alanda işyerinin hizmet aldığı OSGB’ nin ismi yer almaktadır. Sözleşmeyi onaylanması için araç çubuğunda yer alan “onayla” ( ) butonuna basılması gerekmektedir. Resim 68. OSGB ile HAİ arasındaki sözleşme onayı Yapılan sözleşmelerin iptali söz konusu ise araç çubuğu üzerinde yer alan “sözleşme iptal” ( ) butonu ile yapılan sözleşmeler iptal edilebilmektedir.

Başa dön
0549 618 18 14